Serwer udostępniania plików geotif
z obszaru Gminy Wielka Wieś woj. małopolskie.

Aby pobrać pliki geotif należy korzystać ze ścieżek
dostępu do plików znajdujących się
w publicznie dostępnych plikach .gml .